Technical advice on Heat Exchangers and cooling heating products

help with corrosion

information on electrolysis and grounding

correct maintenance for your cooling system

Preventing cylinder heat gasket leaks

Porady Techniczne

Informacje dotyczące jakości chłodnicy oleju
Nie wszystkie chłodnice są takie same (5MB)
Epoxy - Przewodnik użytkownika
Technologia chłodzenia

Korozja Elektrolityczna
    Ważne informacje o montażu chłodnicy
    Elektroliza i uziemienie
Dzialanie korozji
Porady konserwacji
Chlodzenie ciężarówek dieslowych
Zapobieganie wadliwości uszczelki głowicy
i awariom układu chłodzenia

 


Kompletne chłodnice

Typy połączeń chłodnicy
  Identyfikacja i pomiar gwintu
Pomiar chłodnicy olejuDane techniczne rdzenia

System konstrukcji pakietowej (MCCord)
System konstrukcji Flat-Fin
Formularz Zamówienia Specjalnego
     pdf / MS Word
Formularz zamówienia Wet-Box
  Płyty chłodnicy
Dodatkowe usługi
Zagięcia pudełkowe / Rdzenie o konstrukcji ulowej (celowe)


Do zastosowań w pojazdach innych niż ciężarowe zobacz również sekcję FAQ naszego warsztatu Glasgow Radiator.
Wyświetl naszą Procedurę Zwrotu